Tilgjengelighet for alle

26.03.2021

Forpliktelsen til tilgjengelighet for alle begynner med dette nettstedet og vår innsats for å sikre at all funksjonalitet og alt innhold er tilgjengelig for alle personer.

Med vår pågående tilgjengelighetsinnsats arbeider vi for å oppfylle WCAG-retningslinjene versjon 2.1, nivå AA. Disse retningslinjene hjelper ikke bare med å gjøre webinnhold tilgjengelig for brukere med sensoriske, kognitive og mobilitets-utfordringer, men til slutt for alle brukere, uavhengig av evne.

Vår pågående tilgjengelighetsinnsats er til for å gjøre aamodtgroup.com så tilgjengelig som mulig. Kom veldig gjerne med kommentarer om hvordan vi kan forbedre nettstedets tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger ytterligere.